Zapraszamy do członkostwa!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa we wspólnych staraniach o lepsze funkcjonowanie naszych TBS-ów. Prowadzimy aktywną współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi. Zakres tych działań obejmuje stwarzanie przyjaznego otoczenia prawnego dla budownictwa społecznego oraz możliwości korzystania ze środków wsparcia finansowego. Prowadzimy szereg inicjatyw i szkoleń dla pracowników TBS oraz wsparcie i doradztwo prawne dla naszych członków. Coraz więcej instytucji związanych z towarzystwami budownictwa społecznego przystępuje do naszego grona by wspólnie wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Pomaga to w coraz lepszym i skuteczniejszym zarządzaniu nieruchomością. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim działaniom funkcjonowanie naszych TBS-ów będzie bardziej efektywne.

Zapraszam zatem do włączenia się do wspólnych działań na rzecz spraw budownictwa społecznego i przystąpienia do Polskiej Izby Gospodarczej TBS.

Pobierz Deklaracje Członkowską!