Organy Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego
Zgodnie z §15 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej TBS organami Izby są:

WALNE ZGROMADZENIE IZBY

 
RADA IZBY

Przewodniczący

Wojciech Daniel

Wiceprzewodniczący

Beata Źółtowska

Maciej Krupa
Marek Libertowski
Wiesław Małaszniak
Zbigniew Piotrzkowski
Edward Rokosz
Łukasz Sajewicz
Konrad Wilkanowicz
Edward Wypych

 
ZARZĄD

 

Prezes

Wiesław Źrebiec

Wiceprezes

Władysław Niemas

Kazimierz Fiurst
Mirosław Gałek
Renata Lemańska
Anna Mundzia

 

 
KOMISJA
REWIZYJNA

 

 

Przewodniczący

Eugeniusz Zysk

Janusz Jankowski
Bogna Narożna
Lech Nowak

 

 

Najwyższym organem Izby jest Walne zgromadzenie Członków Izby,
które wybiera Radę Izby, Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Izby.