Dodano: 2020-10-15

XIX Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego


     Ze względu na sytuacje epidemiologiczną tegoroczne Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego odbędzie się w formie jednodniowego webinarium w dniu 17 listopada 2020 roku.

Zakres merytoryczny obejmował będzie:
  • Posumowanie i wnioski edycji wrześniowej ubiegania się finansowanie zwrotne;
  • Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń;
  • Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w części dotyczącej Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
  • Wymagania projektowe w zakresie energooszczędności i możliwości finansowania tych rozwiązań.


Prelegentami, na zaproszenie Izby będą m.in.
• Dyrektor Departamentu Mieszkaniowego MIR – Juliusz Teztllaf
• Dyrektora Departamentu Budownictwa Społecznego BGK – Dariusz Stachera
• Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK – Paweł Karpiński.


Ponadto informujemy, że:
1) karty zgłoszenia rozesłane zostaną do wszystkich członków Izby do dnia
23 października 2020 roku,
2) od poniedziałku winna być już dostępna strona dedykowana XIX Forum TBS,
3) na tydzień przed forum odbędzie się próbne logowanie do panelu Forum.

WuZed