Dodano: 2020-05-28

Walne Zgromadzenie
Polskiej Izby Gospodarczej
Towarzystw Budownictwa Społecznego


  Szanowny Państwo !
  Członkowie Polskie Izby Gospodarczej TBS        Informujmy, że w dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Izby podjął uchwale o organizacji Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego w dniu 24 czerwca (środa) 2020 roku w Morach k/Warszawy w hotelu IBIS Styles Warszawa West ( sala konferencyjna ) ul. Poznańska 33, 05580 Mory. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia ustalono na godz.10.30, a drugi termin (w tym samym dniu - 24.06.2020 r. i miejscu ) ustalono na godz.11.00.

Jednocześnie w kontekście aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej (panujący koronawirus SARS-CoV-2) przypominany,  że udział w Walnym Zgromadzeniu nie jest obowiązkowy. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie ze § 11 ust.3 Statutem możecie Państw skorzystać z dzielenia pełnomocnictwa udzielonego innemu Członkowi Izby, przy czym jedna osoba fizyczna może w ten sposób reprezentować nie więcej niż dwóch członków Izby.

Biorąc pod uwagę powyższe, a zwłaszcza sytuację sanitarno-epidemiologiczną proszę o informacje zwrotną:
   1) kto z Państwa będzie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Izby osobiście ?
   2) czy będziecie Państwo rezerwować nocleg z 23/24 czerwca w miejscu Walnego
       Zgromadzenia ?
w terminie do 3 czerwca (środy) 2020 roku.


Powyższe niezbędne jest do przegotowania Walnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Komplet materiałów wraz z karą uczestnictwa prześlemy Państwu w terminie do dnia 10 czerwca 2020r.
                                             Wiesław Źrebiec
                                             Prezes
                                             Polskiej Izby Gospodarczej TBS

WuZed