Dodano: 2020-03-19

Zagrożeń dla TBS-ów w związku z panującą pandemią koronowirusa (SARS-CoV-2)       Informuję, że w związku z pandemią koronowirusa (SARS-CoV-2), Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej TBS jeszcze z początkiem marca br. podjął rozmowy z Ministerstwem Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwestii zagrożeń dla funkcjonowania towarzystw, jakie niesie ze sobą (zarówno w krótkim jak i dłuższym okresie ) rozwijająca się niekorzystna sytuacja epidemiologiczna. Zarząd w szczególności zawrócił uwagę na zagrożenia w obszarze:

   1) zmniejszenie dochodów TBS mających wpływ na płynność finansową towarzystw,
   2) organizacji pracy i działalności operacyjnej TBS,
   3) realizacji inwestycji mieszkaniowych.

      W dniu 16 marca, na podstawie prowadzanych wcześniej rozmów, prezes zarządu w imieniu Izby wystąpił z pismem dotyczącym ww. kwestii do ministra Roberta Nowickiego. Pismo przekazano także do wiadomości pani minister Jadwigi Emilewicz i prezesa Włodzimierza Koconia ( pismo w załączeniu ). Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego aktualnie trwają już prace nad rozwiązaniami dotyczącymi wskazanych w rozmowach, jak i piśmie problemów ( m.in. karencją spłaty kredytów zaciągniętych w BGK w ramach programu rządowego ).

      Ponadto informuję, że Zarząd jest w stałym kontakcie zarówno z Ministerstwem oraz Bankiem.

      Zgodnie z ustaleniami podczas rozmów, Zarząd zobowiązał się do monitorowania bieżącej sytuacji w TBS-ach. W załączonym piśmie – niejako w podsumowaniu dotychczasowych rozmów i konsultacji z niektórymi towarzystwami – zawarliśmy już zdiagnozowane, potencjalne zagrożenia. Nie mniej, w związku powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji o wszelkich problemach, zgłaszanie uwag czy wniosków, związanych z aktualną sytuacją i dotyczących kwestii finansowo-ekonomicznych, organizacyjnych, inwestycyjnych oraz innych, w terminie do 30 marca 2020 r. bezpośrednio na adres: prezes@izbatbs.pl, a w związku z przygotowywaniem przez Zarząd tygodniowych raport także po tym terminie.

      

Wiesław Źrebiec  


 

WuZed