Dodano: 2019-07-31

Jubileusz 20-lecia ZBM I TBS i ZBM II TBS i Konferencja TBS


      Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Zarządy Spółek - Zarząd Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach, mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencje Towarzystw Budownictwa Społecznego pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, która poprzedzi uroczystość jubileuszową 20-lecia Spółek - ZBM I TBS i ZBM II TBS.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września, a uroczystości jubileuszowa w dniu 19 września 2019 roku.


      Poprzedzająca obchody Jubileuszu, konferencja dedykowana dla całego środowiska budownictwa społecznego, z udziałem zarówno zarządów TBS, jak i zaproszonych gości, władz Miasta Gliwice, przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, służyć będzie wymianie poglądów wynikających z doświadczeń związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji przez TBS-y oraz realizacją i funkcjonowaniem programu społecznego budownictwa czynszowego.
W pierwszym dniu (18.09) w panelu dyskusyjnym „TBS-y – wymiany doświadczeń czy wewnętrzna konkurencja” poruszymy kwestie współpracy i wymiany doświadczeń między towarzystwami, a także rolę Izby w integracji i reprezentacji środowiska TBS-ów. Konferencję główna (19.09) otworzy panel pt. „TBS - doświadczenie i dokonania najlepszą rekomendacją”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Miasta Gliwice oraz towarzystw budownictwa społecznego. W panelu tym, przedstawione będą również przykłady realizacji inwestycji wykraczających poza standardową działalność TBS-ów, charakteryzujących się szczególnymi rozwiązaniami w zakresie finansowania, rozwiązań energooszczędnych, czy walorami o charakterze społecznym wraz z podzieleniem się doświadczeniami, wnioskami i praktycznymi poradami z realizacji takich projektów. W części drugiej („Istotne zmiany w ustawie o popieraniu społecznego budownictwa mieszkaniowego obowiązujące od 18 sierpnia 2019r. ”) przedstawione zostaną istotne z punktu widzenia TBS-ów zmiany w programie wprowadzone ustawą z dnia z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Część III, którą poprowadzi Pani dr Alina Muzioł-Węcławowicz, stanowi niejako kontynuacje zapoczątkowanej podczas konferencji w Śremie dyskusji nad kierunkami zmian zamierzających do uproszczenia, podniesienia atrakcyjności czy uelastycznienia samego programu, jak szeroko rozumianego programu SBC z udziałem TBS, kierując się celem głównym - zwiększenia podaży mieszkań na wynajem dla osób średnio oraz mniej zarabiających. Dyskusja odbędzie się w formie panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Ewaluacja programu społecznego budownictwa społecznego – czy konieczne są zmiany?”, pierwszej części z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli TBS-ów, w drugiej (w formie otwartej dyskusji) wszystkich uczestników konferencji.
      Ta część KonferencjI zwieńczona zostanie uroczystą galą na terenie nowopowstałej hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.
      W trzecim dniu (20 września), w ramach sesji IV „Doświadczenia inwestycyjne gliwickich TBS-ów”, planowany jest – jak w każdym takim przypadku pełne wymiany doświadczeń – zapoznanie się z inwestycjami zrealizowanymi przez gliwickie TSB-y. Sesja ma charakter plenerowy w miejscach inwestycji (objazd autokarem), a doświadczeniami dzielić się będą m.in. Prezesi Andrzej Tomal oraz Krzysztof Kopania. Ponadto planowane jest zwiedzanie wieży radiostacji gliwickiej, jako przykładu obiektu zabytkowej architektury drewnianej.

                Zapraszamy

WuZed