Zaloguj

Autor : ZI

Dodano : 2017-04-11 12:00:10

Poziedzenie Zarządu Izby w Zgierzu

 W dniu 10 kwietnia 2017r., korzystając z gościnnoci Zgerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS.

    Zgodnie programem posiedzenie Zarządu poświęcone było głównie omówieniu i zatwierdzeniu:
     - Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016,
     - Sprawozdania finansowego Izby za rok 2016,
     - dokumentów i termin Wlane Zgromadzenie Izby.
Ponadto omówiono przygotowania organizacyjne do Wlanego Zgromadzenia Izby, które w tym roku odbędzie się w Łysomicach k/Toruniu w dniu 8 czerwca, wraz z konferencją oraz organizowanymi przez Toruńskie TBS obchodami 20-lecia jego działalności.
Konferencja organizowana wspólnie z Toruńskim TBS poświęcona będzie m.in.:
   - projektowi zmian do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
     ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
     noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawie o ochronie praw lokatorów;
   - ofercie BGK finansowania budowy mieszkań czynszowych w świetle planowanych zmian ustaw;
   - budowie mieszkań dla seniorów.
Podczas Zarządu omówiono także aktualny stan procesu legislacyjnego dotyczącego zarówno zmian w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego, jak i budownictwa komunalnego.
Prezes Wiesław Źrebiec oraz Prezes Władysław Niemas przedstawili także przebieg spotkania w dniu 22 marca z Dyrektorem Dariuszem Stacherą i Dyrektor Agatą Gocłowska w BGK oraz spotkania poświęconego problematyce społecznego budownictw mieszkaniowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z udziałem prof. Takala z Uniwersytetu w Vaasa i Teppo Forse - członka zarządu TVT Asunnot Oy (spółki odpowiednika TBS w Polsce), Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski i dr. Magdaleną Mądrą.


Wróć Główna