Zaloguj

Autor : Prezes

Dodano : 2017-03-19 17:43:12

XIX Ogólnopolska Konferencja TBS w Łodzi

 W dniach 9-10 marca 2017r. odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego w Łodzi w ramach XXIV Targów Budownictwa INTERBUD. W konferencji na zaproszenie Polskiej Izby Gospodarczej TBS oraz organizatora Konferencji udział wziął Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Minister Kazimierz Smoliński. Organizatorem, przy współpracy Izby jest Interservis oraz Fundacja Promocji Gospodarczej.
 
      Towarzyszące Targom Budownictwa INTERBUD i organizowane już od 19 lat Konferencje Towarzystw Budownictwa Społecznego służą wymianie poglądów oraz doświadczeń związanych  z realizacją i funkcjonowaniem programu społecznego budownictwa czynszowego z udziałem zarówno zarządów TBS, jaki i zaproszonych gości - przede wszystkim przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W tegorocznej konferencji na zaproszenie Izby obok Ministra Kazimierza Smolińskiego udział wzięli także Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon oraz Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK Dariusz Stachera i Pani Dyrektor Agata Gocłowska.
      Witając wszystkich uczestników i życząc udanych obrad Konferencje otworzyli Prezes INTERSERVIS Paweł Babij oraz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej TBS Wiesław Źrebiec.
      Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji były zmiany ustawy o wspieraniu społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Minister Kazimierz Smoliński w swoim wystąpieniu w pierwszej jego części przedstawił główne cele i narzędzia oraz aktualny stan realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz rolę i miejsce społecznego budownictwa mieszkaniowego w tym programie. W drugiej części wystąpienia minister przedstawił kluczowe zmiany zarówno w programie budownictwa społecznego, jak i budownictwa komunalnego. Prezentacje opisującą szczegółowy zakres zamian warz z ich omówieniem przedstawiła Pani Wiktoria Machnik z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, odnosząc się także składanych przez Izbę propozycji zmian zapisów w obu ustawach. W ramach panelu odbyła się też dyskusja i wymiana poglądów prezesów towarzystw budownictwa społecznego z ministrem Kazimierzem Smolińskim. Podczas spotkania wręczono także, z udziałem i gratulacjami Pana Ministra Listy Gratulacyjne nowym członkom Izby – Zgorzeleckiego oraz Siedleckiego TBS na ręce odpowiednio Prezesa Grzegorza Bałajewicza oraz Prezesa dr Mirosław Symanowicz. Po spotkaniu był też czas na dyskusje w kuluarach przy kawie.
       W ramach drugiego panelu przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego Dyrektora Dariusza Stachery i Dyrektor Agaty Gocłowskiej przedstawili umiejscowienie programu SBC(1) w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego/ pakietu Mieszkania Plus, efekty I i II edycji naboru wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego oraz problematykę umów kredytowych. Dyrektor Dariusz Stachera podsumował dotychczasowa współpracę ze środowiskiem TBS oraz Izba oraz zaprezentował i omówił także efekty podnoszonych przez Polską Izbą Gospodarczą TBS postulatów dotyczących zmian niektórych zapisów umów kredytowych i toczących się w tym zakresie od listopada 2016r rozmów i korespondencji zarówno z Izba, jak i Departamentem Ryzyka Kredytowego. Więcej o tym w przygotowywanym artykule ”Podsumowanie współpracy BGK z Polską Izbą Gospodarczą TBS”(2).
       W godzinach popołudniowo-wieczornych w ram1ach Forum wymiany poglądów był też czas, nie tylko na podsumowanie I dnia Konferencji, ale także na podzielenie się doświadczeniami i dyskusje.
       W drugim dniu Konferencji odbyło się szkolenie zawodowe z zakresu ochrona danych osobowych w TBS w świetle nowych unijnych przepisów, które przeprowadził mecenas Bogumił Sieczkowski z Grupy Kapitałowa Obligo. Natomiast Grzegorz Jabłoński – Prezes Fream SA – przedstawi możliwości technologii informatycznych w prezentacji pt.Współdzielenie wirtualnej przestrzeni czyli jak VR zmieni sprzedaż nieruchomości.
       Na zakończenie Konferencji Pani Urszula Ratyni-Babij oraz Prezes Izby podziękowali wszystkim uczestnikom, za aktywny udział z nadzieją na ponowne spotkanie w ramach jubileuszowej XX-tej Konferencji TBS w przyszłym roku. Po Konferencji był czas na zwiedzanie XXIv.Targów INTERBUD.
 

(WuZed)  


 

1) SBC – Społeczne Budownictwo Czynszowe

2) Szukaj w zakładce aktualności od dnia 10 kwietnia 2017r


 


Wróć Główna